Επικοινωνία

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τέρμα Μαγνησίας, ΤΚ 62 124, Σέρρες
Fax: 23210 49251, Email:
Διοικητικός Υπεύθυνος Πρόγραμμα Σπουδών πρώην Τμήματος Email Τηλέφωνο
Ιωαννίδου Λία Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης
23210 49373