Στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας MIS 5030830», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση», συμμετέχουν τα Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε) που υλοποιούν τα Προγράμματα Σπουδών των πρώην Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας:

ΤμήμαΠρόγραμμα Σπουδών
πρώην Τμήματος
ΙστότοποςΤμηματικά ΥπεύθυνοςΤηλέφωνοEmail
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκησης Επιχειρήσεων Καρανάσιος Νικόλαος 2321049309
Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Τσαρούχας Παναγιώτης 2351047862
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων Παυλίδης Ιορδάνης 231049334
Οικονομικών Επιστημών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Κύδρος Δημήτριος 2321049268
Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Παπατσώρης Αναστάσιος 2321049345
Μηχανολόγων Μηχανικών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Μισηρλής Δημήτριος 2321049260
Πολιτικών
Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ *
  Λιαλιαμπής Ιωάννης  2321049184   
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης Κουτσού Βενετία 2341029876
* Αφορά και τα δύο Προγράμματα Σπουδών των εισαγωγικών κατευθύνσεων του πρώην Τμήματος