Στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας MIS 5030830», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση», συμμετέχουν τα Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε) που υλοποιούν τα Προγράμματα Σπουδών των πρώην Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας:

Πρόγραμμα Σπουδών πρώην ΤμήματοςΙστότοποςΤμηματικός ΥπεύθυνοςΤηλέφωνοEmail
Διοίκησης Επιχειρήσεων Καρανάσιος Νικόλαος 23210 49309
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Τσαρούχας Παναγιώτης 23510 47862
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης
& Σχεδιασμού Αντικειμένων
Παυλίδης Ιορδάνης 2310 49334
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Κύδρος Δημήτριος 23210 49268
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Παπατσώρης Αναστάσιος 23210 49345
Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Μισηρλής Δημήτριος  
Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και
Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ
Λιαλιαμπής Ιωάννης 23210 49184
Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης Κουτσού Βενετία 23410 29876