Πρακτική στο Τμήμα Δρομολόγησης

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Ναι


Φορέας Απασχόλησης:

MAKIOS LOGISTICS


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Γιαννόπουλος Αναστάσιος


Διεύθυνση:

5 χλμ Θεσσαλονίκης - Καλοχωρίου


Τηλέφωνο:

2310573100Ιστότοπος:

Τμήμα Σπουδών:

Διοίκησης Επιχειρήσεων


Περιοχή Εργασίας:

Καλοχώρι Θεσσαλονίκης


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

12.02.2018


Η ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής υπηρεσιών Logistics στην περιοχή των Βαλκανίων, ενδιαφέρεται για την απασχόληση τελειόφοιτων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο πλαίσιο της εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης. Η εταιρία προσφέρει προοπτική στους υποψήφιους για μονιμοποίηση και εξέλιξη ανάλογα με την απόδοση τους, καθώς και την δυνατότητα απόκτησης πολύτιμης επαγγελματικής εμπειρίας και ανάπτυξης της δημιουργικότητάς τους.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

  • Φοίτηση σε Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προιόντων (Logistics), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  • Πολύ Καλή γνώση Microsoft Office (excel, word, outlook)
  • Καλές Οργανωτικές Ικανότητες
  • Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Ικανότητα Εργασίας και Προσαρμογής σε Εταιρικό Περιβάλλον
  • Ικανότητα να ξεκινήσουν άμεσα την πρακτική τους άσκηση

Καθήκοντα:

  • Οργάνωση και Διατήρηση Φυσικού και Ηλεκτρονικού Αρχείου
  • Συλλογή και την Επεξεργασία Στοιχείων
  • Επικοινωνία με Πελάτες και Μεταφορείς
  • Κατάρτιση Ενημερωτικών Δελτίων για την Ενημέρωση του Τμήματος

Τόπος Πρακτικής Άσκησης: Καλοχώρι - Επισημαίνεται ότι υπάρχει στάση του Λεωφορείου της Γραμμής 40 μπροστά από τα γραφεία της εταιρίας.

Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών τους και τη νομοθεσία σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στο και στο θέμα να αναγράψουν «Πρακτική Άσκηση- Τμήμα Δρομολόγησης».

Για όλες τις αιτήσεις και τα στοιχεία που θα υποβληθούν, θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.