Μηχανικός Πληροφορικής

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Ναι


Φορέας Απασχόλησης:

MAKIOS LOGISTICS


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Γιαννόπουλος Αναστάσιος


Διεύθυνση:

5 χλμ Θεσσαλονίκης - Καλοχωρίου


Τηλέφωνο:

2310573100Ιστότοπος:

Τμήμα Σπουδών:

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ


Περιοχή Εργασίας:

Καλοχώρι Θεσσαλονίκης


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

12.02.2018


Η ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής υπηρεσιών Logistics στην περιοχή των Βαλκανίων, ενδιαφέρεται για την απασχόληση τελειόφοιτων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο πλαίσιο της εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης. Η εταιρία προσφέρει προοπτική στους υποψήφιους για μονιμοποίηση και εξέλιξη ανάλογα με την απόδοση τους, καθώς και την δυνατότητα απόκτησης πολύτιμης επαγγελματικής εμπειρίας και ανάπτυξης της δημιουργικότητάς τους.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

 • Φοίτηση σε Τμήμα Πληροφορικής.
 • Γνώση λειτουργικών συστημάτων σε τεχνολογίες Microsoft (Server, Office365, Active Directory)
 • Γνώση διαχείρισης δικτύων (LAN, WAN, Routers, Switches, Firewall)
 • Οργάνωση , πνεύμα ομαδικότητας, ευχέρεια στην επικοινωνία και θέληση για συνεχή μάθηση
 • Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Ικανότητα Εργασίας και Προσαρμογής σε Εταιρικό Περιβάλλον
 • Δυνατότητα να ξεκινήσουν άμεσα την πρακτική τους άσκηση

Καθήκοντα:

 • Παρακολούθηση της λειτουργίας και της απόδοσης των συστημάτων και του δικτύου
 • Παροχή τεχνικής βοήθειας, υποστήριξης και εκπαίδευσης στους τελικούς χρήστες για τα

θέματα πληροφορικής

 • Εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση συστημάτων δικτύου και υπολογιστών
 • Έλεγχο για την ασφάλεια του δικτύου (Firewall, Antivirus) και λήψης των αντιγράφων ασφαλείας των συστημάτων
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Hardware και Software

Τόπος Πρακτικής Άσκησης: Καλοχώρι - Επισημαίνεται ότι υπάρχει στάση του Λεωφορείου της Γραμμής 40 μπροστά από τα γραφεία της εταιρίας.

Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών τους και τη νομοθεσία σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στο και στο θέμα να αναγράψουν «Πρακτική Άσκηση- Τμήμα Δρομολόγησης».

Για όλες τις αιτήσεις και τα στοιχεία που θα υποβληθούν, θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.