Διοικητικός Υπάλληλος

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Ναι


Φορέας Απασχόλησης:

ΔΕΗ ΑΕ


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Α. Τσογγάλης


Διεύθυνση:

Τσιμισκή 136, Θεσσαλονίκη


Τηλέφωνο:

2310221570


Τμήμα Σπουδών:

Διοίκησης Επιχειρήσεων


Περιοχή Εργασίας:

Θεσσαλονίκη


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

31.08.2017


Το κατάστημα ΔΕΗ ΑΕ / Τσιμισκή 136 έχει κενή θέση για πρακτική άσκηση φοιτητή/τριας ΤΕΙ για τον Οκτώβριο 2017.

Ώρες επικοινωνίας: 08:00 - 14:00