Μηχανολόγος Μηχανικός

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Ναι


Φορέας Απασχόλησης:

ΧΑΛΥΒΕΣ ΚΑΣΜΙΡΙΔΟΥ ΑΕ - STEEL SA


Διεύθυνση:

Εμμανουήλ Παππα 2, Θεσσαλονίκη


Τηλέφωνο:

2310761155 & 2310760827Ιστότοπος:

Τμήμα Σπουδών:

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ


Περιοχή Εργασίας:

Θεσσαλονίκη


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

04.09.2017


Ζητείται άτομο για επιχείρηση εμπορίας-θερμικής επεξεργασίας χαλύβων, με έδρα στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα το άτομο να διαθέτει γνώσεις μεταλλουργίας και αν είναι δυνατόν γνώσεις πάνω στις θερμικές επεξεργασίες, δηλ βαφή- σκλήρυνση των μετάλλων.

Αποστολή βιογραφικών στο email: .

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ 2310-761-155, 2310-760-827 ή επισκεφτείτε το site μας στη σελίδα www.kasmiridousteel.com.