Διοικητική Υποστήριξη

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Ναι


Φορέας Απασχόλησης:

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Κοτζαμπασίδης Ιωάννης


Διεύθυνση:

Π. Κωστοπούλου 2, Σέρρες


Τηλέφωνο:

2321099731Ιστότοπος:

Τμήμα Σπουδών:

Διοίκησης Επιχειρήσεων


Περιοχή Εργασίας:

Σέρρες


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Δημόσιος Τομέας


Δημοσίευση:

04.09.2017


Περιγραφή θέσης εργασίας:

  • Καταχώρηση στοιχείων επιχειρήσεων στο μητρώο του Επιμελητηρίου (εγγραφές - διαγραφές - μεταβολές).
  • Παρακολούθηση στοιχείων καταχώρησης Ο.Ε. και Ε.Ε. στο ΓΕ.ΜΗ.
  • Παρακολούθηση διαδικασίας σύνταξης και υποβολής υπομνημάτων σε αρμόδιους φορείς σχετικά με επιχειρηματικά θέματα.
  • Καταγραφή δράσεων, ενεργειών, εκδηλώσεων, ημερίδων.