Υποστήριξη Λογιστηρίου

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Ναι


Φορέας Απασχόλησης:

EDISION HELLAS ΜΕΠΕ


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Κολοβός Αθανάσιος


Διεύθυνση:

Φαρμακέϊκα, Νέο Ρύσιο


Τηλέφωνο:

2392066070Ιστότοπος:

Τμήμα Σπουδών:

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής


Περιοχή Εργασίας:

Θεσσαλονίκη


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

05.09.2017


Θα θέλαμε να απασχολήσουμε έναν απόφοιτο του τμήματος Λογιστικής για να πραγματοποιήσει στην εταιρία μας την πρακτική του άσκηση στο τμήμα του λογιστηρίου.

Η εταιρία μας έχει αντικείμενο την εισαγωγή και εμπορία δορυφορικών συστημάτων. Διαθέτει χώρο και τεχνολογικό εξοπλισμό για την πληρέστερη επίτευξη των στόχων της πρακτικής άσκησης.

Παρακαλούμε όπως στείλετε βιογραφικά στο email :