Μηχανικός Πληροφορικής

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Ναι


Φορέας Απασχόλησης:

ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Πανταζή Βασιλική


Διεύθυνση:

Πάτμου 12, Μαρούσι, Αθήνα


Τηλέφωνο:

2106872334Ιστότοπος:

Τμήμα Σπουδών:

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ


Περιοχή Εργασίας:

Αθήνα


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Στερεά Ελλάδα


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

05.09.2017


Η εταιρία Altec Integration ενδιαφέρεται να καλύψει 6 θέσεις Πρακτικής Άσκησης για τελειόφοιτους φοιτητές,οι οποίοι ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους, στο τμήμα της μηχανογραφικής υποστήριξης και υλοποίησης μεγάλων έργων πληροφορικής της Τεχνικής Διεύθυνσης της εταιρίας.

Η Altec Integration δραστηριοποιείτε στην ανάπτυξη και υλοποίηση έργων πληροφορικής και στην συντήρηση και υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού, δικτύων και τηλεπικοινωνιών.

Τα κύρια καθήκοντα των διαθέσιμων θέσεων είναι παραμετροποίηση μηχανογραφικού και δικτυακού εξοπλισμού έργων πληροφορικής, on site υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο στο περιβάλλον του πελάτη και επισκευές μηχανογραφικού εξοπλισμού στους χώρους της εταιρίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώσεις πληροφορικής, δυνατότητα επικοινωνίας στα Αγγλικά και δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας.

Η έδρα της εταιρίας είναι στην διεύθυνση Πάτμου 12 Μαρούσι Αττικής.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

Όλα τα βιογραφικά θα πρέπει να έχουν τηλέφωνα επικοινωνίας