Μηχανολόγος Μηχανικός

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Ναι


Φορέας Απασχόλησης:

ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ Π & Α ΟΕ


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Πασχαλούδης Αλέξανδρος


Διεύθυνση:

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος Ο.Τ.18, ΚΤ. 12


Τηλέφωνο:

2310569286Ιστότοπος:

Τμήμα Σπουδών:

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ


Περιοχή Εργασίας:

Θεσσαλονίκη


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

05.09.2017


Ζητούνται μηχανολόγοι μηχανικοί για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων ή service για μόνιμη εργασία με πλήρες ωράριο Δ-Π 08.00-14.30.

Το αντικείμενο της εταιρίας είναι η προμήθεια κυριώς αντλητικού εξοπλισμού καθώς και αυτοματισμού. Η εταιρία αναλαμβάνει την διεκπεραίωση έργων σε εμπορικά κτίρια, βιομηχανία, ναυτιλία, ξενοδοχεία, αγροτικό τομέα καθώς και μικρότερης κλίμακας πωλήσεις στον οικιακό τομέα. Διαθέτει άρτιες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις καθώς και σύγχρονο δοκιμαστήριο αντλιών.

Ο ενδιαφερόμενος μέσα από την καθημερινή του απασχόληση θα έρθει σε επαφή με όλες τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες που χώρου (ΑΚΤΩΡ - ΕΤΕΘ - J&P ΑΒΑΞ κτλ)