Μηχανολόγος Μηχανικός

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Ναι


Φορέας Απασχόλησης:

Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ - MONOMAT


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Ζαζέλη Μαρία


Διεύθυνση:

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Θεσσαλονίκη


Τηλέφωνο:

2310798914Ιστότοπος:

Τμήμα Σπουδών:

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ


Περιοχή Εργασίας:

Θεσσαλονίκη


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

07.02.2018


Η Κ.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ ενδιαφέρεται να απασχολήσει ένα φοιτητή για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για το τμήμα Παραγωγής.

Αποστείλετε βιογραφικό στο email : .

Υπεύθυνη επικοινωνίας κα. Μαρία Ζαζέλη ώρες επικοινωνίας 10:00-15:00.