Υπάλληλος Τμήματος Αποθήκης

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Ναι


Φορέας Απασχόλησης:

ΜΟΝΟΜΑΤ ΑΒΕΕ


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Ζαζέλη Μαρία


Διεύθυνση:

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου


Τηλέφωνο:

2310798914Ιστότοπος:

Τμήμα Σπουδών:

Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού


Περιοχή Εργασίας:

Θεσσαλονίκη


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

06.09.2017


Η εταιρία Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ (ΜΟΝΟΜΑΤ) ενδιαφέρεται να απασχολήσει ένα φοιτητή από το τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού στα πλαίσια πρακτικής άσκησης.

Ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00 από Δευτέρα εώς Παρασκευή.