Υπάλληλος Τμήματος Αποθήκης

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Ναι


Φορέας Απασχόλησης:

Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ - MONOMAT


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Ζαζέλη Μαρία


Διεύθυνση:

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου


Τηλέφωνο:

2310798914Ιστότοπος:

Τμήμα Σπουδών:

Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού


Περιοχή Εργασίας:

Θεσσαλονίκη


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

07.02.2018


Η εταιρία Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητή για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ στο τμήμα Αποθήκης - Logistic.

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μαζί με τα στοιχεία τους, στο email: .

Υπεύθυνη και τηλέφωνο επικοινωνίας Ζαζέλη Μαρία, 2310 798914.

Ώρες επικοινωνίας: 10:00-15:00.