Τοπογράφος Μηχανικός

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Ναι


Φορέας Απασχόλησης:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Μάνου Μαρία


Διεύθυνση:

Εθνικής Αντίστασης 20


Τηλέφωνο:

2513510824 / 2510222001



Τμήμα Σπουδών:

Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ


Περιοχή Εργασίας:

Καβάλα


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Δημόσιος Τομέας


Δημοσίευση:

06.09.2017


Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Καβάλας που βρίσκονται στην Καβάλα στην οδό Εθνικής Αντίστασης 20 (κτίριο Διοικητηρίου).

Η προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης θα είναι το αργότερο έως 1/12/2017.

Προσόντα - Αντικείμενο Απασχόλησης:

  • Autocad για σχεδίαση τοπογραφικών διαγραμμάτων, κτηματολογικών μεταβολών και δηλώσεων ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου.
  • Χρήστης τοπογραφικών οργάνων για μετρήσεις υπαίθρου.
  • MS Excel - Word για σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και συμπλήρωση ψηφιακού αρχείου κτημάτων.