Πολιτικός Μηχανικός

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Ναι


Φορέας Απασχόλησης:

ΑΜΕΚ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΚΕ


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Ακριβόπουλος Πασχάλης


Διεύθυνση:

Σόλωνος 10, Θεσσαλονίκη


Τηλέφωνο:

2310287844Ιστότοπος:

Τμήμα Σπουδών:

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ


Περιοχή Εργασίας:

Θεσσαλονίκη


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

08.09.2017


Σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία ΑΜΕΚ με έδρα τη Θεσσαλονίκη διαθέτει 1 θέση για πρακτική άσκηση Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ.

Στοιχεία για τις δραστηριότητες της εταιρείας μπορείτε να βρείτε στο website: www.amek.gr.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι για την αποστολή σύντομου βιογραφικού στο .

Κάθε αποστολή θα επιβεβαιωθεί με απαντητικό e-mail.