Πολιτικός Μηχανικός

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Ναι


Φορέας Απασχόλησης:

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΔΟΜΗ


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Μαραγκός Νικόλαος


Διεύθυνση:

Λύτρα 6, Θεσσαλονίκη


Τηλέφωνο:

6944723089Τμήμα Σπουδών:

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ


Περιοχή Εργασίας:

Θεσσαλονίκη


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

14.09.2017


Θέση πρακτικής άσκησης στο Γραφείο Μελετών ΓΕΩΔΟΜΗ - ΜΑΡΑΓΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη.

Ώρες επικοινωνίας 19:00 - 20:00.