Ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη έργων αιολικών σταθμών

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Ναι


Φορέας Απασχόλησης:

ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Κυριζόπουλος Ηλίας


Διεύθυνση:

Πτολεμαίων 11, Θεσσαλονίκη


Τηλέφωνο:

2310411110Τμήμα Σπουδών:

Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ


Περιοχή Εργασίας:

Θεσσαλονίκη


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

14.09.2017


Ζητούνται δύο (2) φοιτητές πρακτικής άσκησης στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα την ανάπτυξη, αδειδότηση και τεχνική υποστήριξη μικρών και μεγάλων αιολικών σταθμών. Τοπογραφικές Αποτυπώσεις, τεχνική υποστήριξη αδειοδότησης και μελέτη οδοποιϊας μεγάλων αιολικών σταθμών.

Επιθυμητά προσόντα:

  • Microsoft office,
  • autocad,
  • χειρισμός τοπογραφικών οργάνων και
  • αγγλική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 2310411110 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση:.