Λογιστής

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Όχι


Φορέας Απασχόλησης:

ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΡΕΠΠΟΣ


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Ρέππου Ρένα


Διεύθυνση:

Πολύκαστρο


Τηλέφωνο:

2343022317Ιστότοπος:

Τμήμα Σπουδών:

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής


Περιοχή Εργασίας:

Πολύκαστρο


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

27.11.2017


Ζητείται φοιτητής/τρια του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για πρακτική άσκηση.