Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Ναι


Φορέας Απασχόλησης:

ΣΑΛΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Σαλμάς Άγγελος


Διεύθυνση:

Γ. Παπανδρέου 26, Σέρρες


Τηλέφωνο:

6978108000Ιστότοπος:

Τμήμα Σπουδών:

Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ


Περιοχή Εργασίας:

Σέρρες


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

04.01.2018


Ζητείται τελειόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ για πρακτική άσκηση.

Πληροφορίες: Σαλμάς Άγγελος, τηλ: 6978108000 email: