Μηχανολόγος Μηχανικός

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Ναι


Φορέας Απασχόλησης:

ΔΕΛΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Μπαχσεβάνογλου Παναγιώτης


Διεύθυνση:

Κομνηνων 13Β, Θεσσαλονίκη


Τηλέφωνο:

2310796195 / 6944360495Ιστότοπος:

Τμήμα Σπουδών:

Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ


Περιοχή Εργασίας:

Θεσσαλονίκη


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

16.01.2018


Εταιρία που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και ασχολείται με κατασκευή ειδικών μηχανημάτων ζητάει για πρακτική άσκηση Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ.

Καλοί βαθμοί μαθημάτων θα προτιμηθούν.

Δυνατότητα συνέχισης εργασίας μετά την πρακτική.