Λογιστής

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Ναι


Φορέας Απασχόλησης:

ΦΙΜΠΡΑΝ Δ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΕ


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Καπνιάς Δημήτρης


Διεύθυνση:

Τερπνή Σερρών


Τηλέφωνο:

2322025700Ιστότοπος:

Τμήμα Σπουδών:

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής


Περιοχή Εργασίας:

Τερπνή Σερρών


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

22.01.2018


H FIBRAN Α.Ε. ζητά να απασχολήσει φοιτητή από το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής προκειμένου να πραγματοποιήσει την εξάμηνη πρακτική του άσκηση.