Τοπογράφος Μηχανικός

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Ναι


Φορέας Απασχόλησης:

ΑΚΚΤ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Μαργαρίτη Ελένη


Διεύθυνση:

Βασιλέως Γεωργίου 15, Θεσσαλονίκη


Τηλέφωνο:

2310889336Ιστότοπος:

Τμήμα Σπουδών:

Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ


Περιοχή Εργασίας:

Θεσσαλονίκη


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

30.01.2018


Από την τεχνική εταιρεία μελετών ΑΚΚΤ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ζητείται τελειόφοιτος/η Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ για την εκπόνηση της πρακτικής του/της άσκησης στο Τμήμα Μελετών της εταιρείας.

Επιθυμητά προσόντα:

  • Γνώση προγραμμάτων MS Office, AutoCAD, ArcGIS.