Μηχανικός Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Όχι


Φορέας Απασχόλησης:

ΤΕΣΑΕ ΑΤΕ


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Ψαρρά Φωτεινή


Διεύθυνση:

Μεσογείων 274, Χολαργός, Αθήνα


Τηλέφωνο:

2107489589Ιστότοπος:

Τμήμα Σπουδών:

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ


Περιοχή Εργασίας:

Αθήνα


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Στερεά Ελλάδα


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

13.02.2018


Πρόκειται για μία από τις πρώτες εταιρείες Πληροφορικής στη Ελλάδα. Αντικείμενό μας είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογράφησης επιχειρήσεων. Παράγουμε εξειδικευμένο λογισμικό για πλήθος επαγγελματικών κλάδων. Αναζητούμε διαρκώς ενθουσιώδη και επίδοξα στελέχη Μηχανικών Πληροφορικής, Marketing και Πωλήσεων. Βρείτε μας στο LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tesae-sa

Περιγραφή Θέσεως:

 1. Ανάλυση, Σχεδιασμός, Υλοποίηση και τεχνική διαχείριση Συστημάτων Πληροφορικής
 2. Συντονισμός και διαχείριση τεχνικών αναγκών των πελατών
 3. Τεχνική υποστήριξη πελατών με συμβόλαια συντήρησης
 4. Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα στελέχη Εμπορίας της Επιχείρησης
 5. Εντοπισμό / επίλυση σφαλμάτων λογισμικού
 6. Ανάπτυξη εξειδικευμένων αναφορών και φορμών εκτύπωσης
 7. Βελτιστοποίηση λογισμικού και συντήρηση της τεκμηρίωσής του

Απαραίτητα Προσόντα:

 1. Γνώση Windows
 2. Βασικές γνώσεις CRM, ERP συστημάτων (Εμπορικής Διαχείρισης, Λογιστικής)
 3. Εμπειρία στην σχεσιακή βάση δεδομένων MySQLΙκανότητα επικοινωνίας και αποτελεσματικής ομαδικής συνεργασίας
 4. Ευχέρεια χρήσης της Ελληνικής γραπτά και προφορικά
 5. Άριστη γνώση Αγγλικών

Περισσότερα: http://www.tesae.gr/pegasus/cv01/send00.php?d31=3&d80=24