Πολιτικός Μηχανικός

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Ναι


Φορέας Απασχόλησης:

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΔΟΜΗ


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Μαραγκός Νικόλαος


Διεύθυνση:

Λύτρα 6, Θεσσαλονίκη


Τηλέφωνο:

2310857339Ιστότοπος:

Τμήμα Σπουδών:

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ


Περιοχή Εργασίας:

Θεσσαλονίκη


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

14.02.2018


Από το γραφείο μελετών ΓΕΩΔΟΜΗ-ΜΑΡΑΓΚΟΣ ζητείται φοιτητής/τρια του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ στη Θεσσαλονίκη.
 
Ώρες επικοινωνίας: 10:00-11.00 π.μ.