Διοικητικός υπάλληλος

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Ναι


Φορέας Απασχόλησης:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Κυριακίδου Χριστίνα


Διεύθυνση:

Πατριαρχικά Πυλαίας


Τηλέφωνο:

2310242213Ιστότοπος:

Τμήμα Σπουδών:

Διοίκησης Επιχειρήσεων


Περιοχή Εργασίας:

Θεσσαλονίκη


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

04.09.2017


Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας η εταιρία μας AS Automation System Hellas ενδιαφέρεται να απασχολήσει κάποιον φοιτητή – τρια για την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης στο Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών της.

Απαραίτητη είναι η γνώση Η/Υ, Αγγλικών.
Προαιρετική, η κατοχή διπλώματος οδήγησης Β κατηγορίας.

Κύριες εργασίες απασχόλησης του/της φοιτητή-τριας:

  1. Διαχείριση ροής πληροφοριών.
  2. Διοικητική μέριμνα.
  3. Υποστήριξη & οργάνωση καθημερινών λειτουργιών & εργασιών της εταιρίας.
  4. Υποστήριξη τμήματος προμηθειών.
  5. Υποστήριξη τμήματος λογιστηρίου.

Παρακαλούμε, όπως οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές αποστείλουν το βιογραφικό τους στο με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρία, μπορείτε να ανατρέξετε στο site μας www.ashellas.com ή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310 242213.