Τοπογράφος Μηχανικός

Δυνατότητα υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ:

Ναι


Φορέας Απασχόλησης:

ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΤΕΜ


Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Παύλου Βασίλειος


Διεύθυνση:

Βούλγαρη 57, Θεσσαλονίκη


Τηλέφωνο:

2310321708Ιστότοπος:

Τμήμα Σπουδών:

Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ


Περιοχή Εργασίας:

Θεσσαλονίκη


Γεωγραφικό Διαμέρισμα:

Μακεδονία


Τομέας Απασχόλησης:

Ιδιωτικός Τομέας


Δημοσίευση:

21.06.2017


Η εταιρεία Αθανάσιος Παύλου και Συνεργάτες «Ορθομετρική», εταιρεία τοπογραφικών μελετών με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητά ενδιαφερόμενο ή ενδιαφερόμενη του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ για πρακτική άσκηση με προοπτική μόνιμης πρόσληψης.