Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΔΙΠΑΕ της Πανεπιστημιούπολης Σερρών

Στον ιστότοπο θα βρείτε υλικό που αφορά, μεταξύ άλλων, την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης, προσφερόμενες θέσεις εργασίας, τον τρόπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος τόσο από τη μεριά των φοιτητών όσο και από την πλευρά των φορέων που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές αλλά και γενικότερα νέα από τις δραστηριότητες του Γραφείου.

31.03.2023

Αύξηση της αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης φοιτητών από 1/4/2023

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του ΦΕΚ 2003/τ.Β'/28-03-2023 «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», αυξάνεται το νόμιμο…
31.03.2023

Αναπροσαρμογή των ορίων των ημερήσιων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ με αριθ. πρωτ 77081/15-2-2023, τα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται από…
24.03.2023

Τελικά αποτελέσματα εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2022-23 (Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ)

Σας γνωστοποιούμε τα τελικά αποτελέσματα επιλεχθέντων φοιτητών/τριών, που παρακολουθούν προγράμματα σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, για χρηματοδότηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω της…
24.03.2023

Τελικά αποτελέσματα εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2022-23 (Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΠΑΕ)

Σας γνωστοποιούμε τα τελικά αποτελέσματα επιλεχθέντων φοιτητών/τριών, που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, για χρηματοδότηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω της…
13.03.2023

Προσωρινά αποτελέσματα εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2022-23 (Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ)

Σας γνωστοποιούμε τα προσωρινά αποτελέσματα επιλεχθέντων φοιτητών/τριών, που παρακολουθούν προγράμματα σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, για χρηματοδότηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω…
13.03.2023

Προσωρινά αποτελέσματα εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2022-23 (Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΠΑΕ)

Σας γνωστοποιούμε τα προσωρινά αποτελέσματα επιλεχθέντων φοιτητών/τριών, που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, για χρηματοδότηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω…