Στη σελίδα αυτή περιέχεται πληροφορία σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης και συνολικής βαθμολογίας των φοιτητών/τριων ανά Πρόγραμμα Σπουδών. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τα οριστικά αποτελέσματα μετά την πάροδο της καταληκτικής ημερομηνίας ενστάσεων και την εξέταση τυχόν ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων.

 

Πρόγραμμα ΣπουδώνΠροσωρινά ΑποτελέσματαΗμερομηνια
Ανάρτησης
Καταληκτική Ημερομηνια Ενστάσεων
Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης Μεταφόρτωση 7/10/2021 14/10/2021
Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταφόρτωση 7/10/2021 14/10/2021
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Μεταφόρτωση 7/10/2021 14/10/2021
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων Μεταφόρτωση 7/10/2021 14/10/2021
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μεταφόρτωση  7/10/2021 14/10/2021
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Μεταφόρτωση 15/10/2021 22/10/2021
Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Μεταφόρτωση  15/10/2021  22/10/2021
Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Μεταφόρτωση 8/10/2021 15/10/2021
Social Share: