Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο 2020-2021) μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης (δείτε τα στο συνημμένο αρχείο) εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία λήξης της πρακτικής τους. Η προθεσμία κατάθεσής όλων των δικαιολογητικών της πρακτικής άσκησης είναι δεσμευτική. Εκπρόθεσμη κατάθεση τους, θα δημιουργήσει προβλήματα πληρωμής.

Η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης γίνεται από τον/την φοιτητή/τρια στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ
(ΚΤΗΡΙΟ ΠΟΛ/ΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ)
ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΚ 62124, ΣΕΡΡΕΣ

Λόγω της εξάπλωσης του COVID-19 προτείνεται η ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών, ώστε να αποφευχθεί η συνάθροιση σημαντικού αριθμού ατόμων στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1222 KB
   
Social Share: