Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση έως τις 14.10.2016, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης από την 17.10.2016 μέχρι και την 21.10.2016 ημέρα Παρασκευή. Η προθεσμία κατάθεσής όλων των δικαιολογητικών της πρακτικής άσκησης είναι δεσμευτική. Εκπρόθεσμη κατάθεση τους, θα δημιουργήσει καθυστέρηση πληρωμής.

Η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης γίνεται από τους φοιτητές στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Προσοχή, τα Τμήματα:

  • Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς),
  • Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη),

θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά της ολοκλήρωσης στη Γραμματεία του Τμήματός τους.

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΝΤΥΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 465 KB
   
Social Share: