Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση έως και τις 16/4/2017, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης από την Δευτέρα 24/4/2017 μέχρι και την Παρασκευή 12/5/2017. Η προθεσμία κατάθεσής όλων των δικαιολογητικών της πρακτικής άσκησης είναι δεσμευτική. Εκπρόθεσμη κατάθεση τους, θα δημιουργήσει προβλήματα πληρωμής.

Η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης γίνεται από τον/την φοιτητή/τρια στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση:

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΚΤΗΡΙΟ ΠΟΛ/ΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ)
ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ
Τ.Κ:62124

Προσοχή, τα Τμήματα:

 1. Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς) και
 2. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη)

θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά της ολοκλήρωσης στη Γραμματεία του Τμήματός τους.

Δικαιολογητικά - Έντυπα Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης:

 • Μηχανογραφημένη καρτέλα ένσημων (την παραλαμβάνεται από το ΙΚΑ)
 • Βεβαίωση εργοδότη* (την παραλαμβάνεται από την Εταιρία/Υπηρεσία)
  *Σε περίπτωση που λείπουν ημέρες ασφάλισης από την μηχανογραφημένη καρτέλα ενσήμων, προσκομίζεται και βεβαίωση εργοδότη ένσημων για τις ημέρες αυτές.
 • Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης (συμπληρωμένο κατάλληλα, με σφραγίδες και υπογραφές από τον εργοδότη όπου χρειάζεται)
 • Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων (την παραλαμβάνεται από την εφορία ή την εκτυπώνετε από το taxisnet)
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων τραπέζης (αρ. λογαριασμού και δικαιούχος πρώτο όνομα, σε περίπτωση που δεν έχετε προσκομίσει από την αρχή)

Επίσης συμπληρώνονται τα παρακάτω έντυπα ολοκλήρωσης τα οποία θα τα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Θα τα βρείτε εδώ.

Τα παρακάτω έντυπα συμπληρώνονται από τον/την φοιτητή/τρια:

 • Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων της Π.Α από φοιτητή/τρια.
 • Ερωτηματολόγιο για την Αξιολόγηση της Π.Α (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Γ.Π.Α).
 • Απογραφικό Δελτίο Εξόδου συμμετέχοντα ΕΚΤ (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΓΠΑ).

Τα παρακάτω έντυπα συμπληρώνονται από τον Φορέα:

 • Βεβαίωση για περαίωση Πρακτικής Άσκησης.
 • Έκθεση Αξιολόγησης φοιτητή από τον επόπτη Φορέα Απασχόλησης.
 • Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης για Φορείς Απασχόλησης. (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΓΠΑ).

 

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 264 KB
   
Social Share: