Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων , Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) ως συντονιστής του Ομίλου Πρακτικής άσκησης στον οποίο μέλος είναι και το Ίδρυμά μας , προκηρύσσει για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 χρηματοδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών σε χώρες της Ευρώπης (ελάχιστης διάρκειας 2 μηνών και μέγιστης διάρκειας 6 μηνών), στο πλαίσιο της δράσης PLACEΜΕΝΤ του προγράμματος ERASMUS+.

Περίοδος πρακτικής άσκησης : από 03/09/2018 έως 28/02/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την συνημμένη Προκήρυξη, ενώ είναι απαραίτητο να συμβουλεύονται για κάθε πληροφορία την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας), www.uniwa.gr , http://www.teiath.gr/diethnwn .

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στη συνημμένη προκήρυξη και στις ανωτέρω ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας).

Περίοδος υποβολής των αιτήσεων: από την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 έως και την Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018.

 

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2,2 MB
   
Social Share: