Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ξεκίνησε ο 1ος Διαγωνισμός Καινοτομίας KLEEMANN, στον οποίο έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους εντός της τελευταίας τριετίας.

Στόχος του διαγωνισμού είναι η ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ. Παράλληλα, στοχεύει στην ανάδειξη πρωτότυπων ιδεών που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες και προωθούν την καινοτομία. Στον πρώτο νικητή θα αποδοθεί χρηματικό έπαθλο τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€ 4.000) και στον δεύτερο χρηματικό έπαθλο δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000).

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (έως 4 μέλη) και ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΈΩΣ ΤΙΣ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ενώ το αντικείμενο της συμμετοχής θα πρέπει να εντάσσεται σε μία από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • «Πράσινος» ανελκυστήρας
  • Ασφάλεια και ποιότητα ανελκυστήρα
  • Ανελκυστήρας του μέλλοντος

Σε κάθε θεματική ενότητα εντάσσονται προτεινόμενα θέματα, ενώ θα ληφθούν υπόψη καινοτόμες νέες ιδέες, που αποτελούν προϊόν ανατρεπτικής σκέψης.

Η διαδικασία του διαγωνισμού χωρίζεται σε δύο φάσεις:

Α) ΦΑΣΗ Α: Αποτελείται από το Στάδιο Υποβολής Συμμετοχών, το Στάδιο Αξιολόγησης και το Στάδιο Επιλογής. Συγκεκριμένα:

  • Στάδιο Υποβολής Συμμετοχών (έως 10 Νοεμβρίου): Οι συμμετέχοντες υποβάλουν τη συμμετοχή τους
  • Στάδιο Αξιολόγησης (11-30 Νοεμβρίου 2019), κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των συμμετοχών από την Επιτροπή
  • Στάδιο Επιλογής (1-8 Δεκεμβρίου 2019), κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η επιλογή των Προτάσεων που θα προκριθούν στη Φάση Β του διαγωνισμού.

Όλοι οι συμμετέχοντες, μετά την λήξη της προθεσμίας της Φάσης Α, θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσαν στην φόρμα συμμετοχής σχετικά με την πρόκρισή τους ή μη στην επόμενη Φάση Β.

Β) ΦΆΣΗ Β: Εκδήλωση «1ος Διαγωνισμός Καινοτομίας KLEEMANN, Innovation in Elevation» και ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού.

Κατά την Φάση Β, οι συμμετέχοντες καλούνται να προετοιμάσουν μια ολοκληρωμένη παρουσίαση (Pitching) της πρότασης αυτής την οποία και θα παρουσιάσουν στην Επιτροπή Τελικής Αξιολόγησης, η οποία θα αξιολογήσει όλες τις προτάσεις μετά την παρουσίαση τους και θα αναδείξει τους νικητές του διαγωνισμού.

Οι νικητές θα ενημερωθούν προσωπικά, και θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο του διαγωνισμού και στα social media της εταιρίας.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, να ενημερωθούν για τα προτεινόμενα θέματα του διαγωνισμού, τους αναλυτικούς όρους, αλλά και για τη ροή του διαγωνισμού στον ιστότοπο innovationinelevation.kleemannlifts.com.

O διαγωνισμός διοργανώνεται από την KLEEMANN, η οποία ιδρύθηκε το 1983, στο Κιλκίς, και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εταιρίες κατασκευής ανελκυστήρων στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, παράγοντας κάθε τύπο ανελκυστήρα για οικιακή ή εμπορική χρήση, για πρόσωπα ή φορτία. Το δίκτυο πωλήσεών της εκτείνεται σε περισσότερες από 100 χώρες. Σήμερα, ο Όμιλος KLEEMANN απασχολεί περισσότερους από 1.400 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 1000 περίπου ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://innovationinelevation.kleemannlifts.com

Social Share: