Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10-04-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1293/τ.Β/10.04.2020) με την οποία παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης μέχρι και τις 10/5/2020.

 

 

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10-04-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1293/τ.Β/10.04.2020) 104 KB
   
Social Share: