Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΔΙΠΑΕ της Πανεπιστημιούπολης Σερρών

Στον ιστότοπο θα βρείτε υλικό που αφορά, μεταξύ άλλων, την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης, προσφερόμενες θέσεις εργασίας, τον τρόπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος τόσο από τη μεριά των φοιτητών όσο και από την πλευρά των φορέων που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές αλλά και γενικότερα νέα από τις δραστηριότητες του Γραφείου.

27.11.2023

Τελικά αποτελέσματα χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2023-24 (Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ)

Σας γνωστοποιούμε τα τελικά αποτελέσματα επιλεχθέντων φοιτητών/τριών, που παρακολουθούν προγράμματα σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, για χρηματοδότηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω της…
27.11.2023

Τελικά αποτελέσματα χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2023-24 (Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΠΑΕ)

Σας γνωστοποιούμε τα τελικά αποτελέσματα επιλεχθέντων φοιτητών/τριών, που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, για χρηματοδότηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω της…
13.11.2023

Προσωρινά αποτελέσματα χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2023-24 (Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ)

Σας γνωστοποιούμε τα προσωρινά αποτελέσματα επιλεχθέντων φοιτητών/τριών, που παρακολουθούν προγράμματα σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, για χρηματοδότηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω…
13.11.2023

Προσωρινά αποτελέσματα χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2023-24 (Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΠΑΕ)

Σας γνωστοποιούμε τα προσωρινά αποτελέσματα επιλεχθέντων φοιτητών/τριών, που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, για χρηματοδότηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω…
20.10.2023

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2023-2024 (ΔΙΠΑΕ)

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.) ΕΣΠΑ της Πανεπιστημιούπολης Σερρών του ΔΙΠΑΕ ενημερώνει τους φοιτητές του νέου προγράμματος σπουδών που πληρούν τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν Πρακτική…
20.10.2023

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2023-2024 (Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ)

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.) ΕΣΠΑ της Πανεπιστημιούπολης Σερρών του ΔΙΠΑΕ ενημερώνει τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ που πληρούν τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το…