[ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 8/5/2020]

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/2020 (ΦΕΚ 1699/τ.Β/5-5-2020) σύμφωνα με την οποία:

"Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα."  [Άρθρο 3, Παρ. 2]

Επομένως:

  1. Οι φοιτητές/φοιτήτριες που εκπονούν πρακτική άσκηση σε φορείς απασχόλησης που θα λειτουργούν στις 11/5/2020 μπορούν να συνεχίσουν την πρακτική τους από την ημερομηνία αυτή.
    Θα σταλεί σε όλους τους φοιτητές ενημερωτικό email με την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για την επανέναρξη της πρακτικής τους (εφόσον ο φορέας απασχόλησης τους δεν τελεί υπό προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας).
  2. Οι φοιτητές/φοιτήτριες που εκπονούν την πρακτική τους άσκηση σε φορείς απασχόλησης που θα τελούν σε προσωρινή απαγόρευση στις 11/5/2020 δύνανται να συνεχίσουν την πρακτική τους όταν αρθεί η προσωρινή απαγόρευση στον φορέα απασχολησής τους κατά περίπτωση.
  3. Οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν επιλεχθει από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ (Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020) θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής τους. Πιθανή ημερομηνία έναρξης στις αρχές Ιουνίου.

 

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/2020 (ΦΕΚ 1699/τ.Β/5-5-2020) 104 KB
   
Social Share: