Σας γνωστοποιούμε τα τελικά αποτελέσματα επιλεχθέντων φοιτητών/τριών, που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, για χρηματοδότηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» MIS 5184460 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

 

Τμήμα ΣπουδώνΤελικά
Αποτελέσματα
Ημερομηνια Έναρξης
Πρακτικής Άσκησης
Ημερομηνια Λήξης
Πρακτικής Άσκησης
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Μεταφόρτωση 1/7/2023 31/8/2023
Οικονομικών Επιστημών Μεταφόρτωση 1/7/2023 31/8/2023
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταφόρτωση 1/7/2023 31/8/2023