Όλοι οι ενταγμένοι φοιτητές στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση στις 1/6/2020 οφείλουν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου Συμμετέχοντα ΕΚΤ το αργότερο έως και την Παρασκευή 5/6/2020, από την παρακάτω διεύθυνση:

http://praktiki.teicm.gr/inventory-sheet-entry

Social Share: