Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση (χειμερινό εξάμηνο 2019-2020) μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης της πρακτικής τους. Η προθεσμία κατάθεσής όλων των δικαιολογητικών της πρακτικής άσκησης είναι δεσμευτική. Εκπρόθεσμη κατάθεση τους, θα δημιουργήσει προβλήματα πληρωμής.

Η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης γίνεται από τον/την φοιτητή/τρια στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ
(ΚΤΗΡΙΟ ΠΟΛ/ΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ)
ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΚ 62124, ΣΕΡΡΕΣ

Λόγω της εξάπλωσης του COVID-19 προτείνεται η ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών, ώστε να αποφευχθεί η συνάθροιση σημαντικού αριθμού ατόμων στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Δικαιολογητικά - Έντυπα Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης:

  • Μηχανογραφημένη καρτέλα ένσημων (την παραλαμβάνετε από το ΙΚΑ).
  • Αποδεικτικά ηλεκτρονικών παραστατικών πληρωμής από τον φορέα απασχόλησης.
  • Βεβαίωση εργοδότη (την παραλαμβάνετε από την Εταιρία/Υπηρεσία).
    Σε περίπτωση που λείπουν ημέρες ασφάλισης από την μηχανογραφημένη καρτέλα ενσήμων του ΙΚΑ, προσκομίζεται βεβαίωση εργοδότη ένσημων για τις ημέρες αυτές.
  • Βιβλιάριο πρακτικής άσκησης (συμπληρωμένο κατάλληλα, με σφραγίδες και υπογραφές από τον εργοδότη όπου χρειάζεται).
  • Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού (με τα στοιχεία IBAN & δικαιούχος πρώτο όνομα, σε περίπτωση που δεν έχετε προσκομίσει από την αρχή).
  • Έντυπα Ολοκλήρωσης (θα τα βρείτε εδώ)

Τα παρακάτω έντυπα ολοκλήρωσης συμπληρώνονται από τον/την φοιτητή/τρια:

Τα παρακάτω έντυπα ολοκλήρωσης συμπληρώνονται από τον Φορέα:

 

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1372 KB
   
Social Share: