Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 380/07.11.2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλειου Διγαλάκη με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899)», αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 7 Νοεμβρίου 2020 έως και 30 Νοεμβρίου 2020.

Δηλαδή, διακόπτεται η υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης του Προγράμματος ΕΣΠΑ με φυσική παρουσία των φοιτητών/τριών που έχουν ήδη ξεκινήσει και δεν ξεκινά καμία νέα μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Οι φοιτητές/τριες μετά τη λήξη της απαγόρευσης, πρέπει να συμπληρώσουν τις υπολειπόμενες ημέρες, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. Με δεδομένο ότι η απαγόρευση επιβλήθηκε από το νόμο, δεν απαιτείται η έκδοση νέας απόφασης ή διαπιστωτικής πράξης ή ηλεκτρονικής αναγγελιας-ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη από τους φορείς υποδοχής στους οποίους εκπονούσαν την πρακτική τους άσκηση οι φοιτητές.

Παρέκκλιση μπορεί να υπάρξει, εφόσον οι φορείς υποδοχής, αποδέχονται την εξ' αποστάσεως πρακτική άσκηση, δίνουν αυτή τη δυνατότητα σε ποσοστό 100% και το βεβαιώνουν εγγράφως στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ Δι.Πα.Ε. της Πανεπιστημιούπολης Σερρών. Είναι αυτονόητο ότι οι παραπάνω φορείς υποδοχής δεν τελούν σε καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποδοχής να μας αποστείλλουν την σχετική βεβαίωση έως και την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020.

Επιφυλασσόμαστε ως προς την αναγνώριση της εξ' αποστάσεως πρακτικής άσκησης από τα Τμήματα των φοιτητών. Θα επανέλθουμε με ανακοίνωση έπειτα από την λήψη σχετικής απόφασης από τη Συνέλευση του κάθε Τμήματος.

 

 

Συνημμένα Αρχεία Μέγεθος
Εγκύκλιος 380/07.11.2020 του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899)» 535 KB
ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β/06.11.2020) 598 KB
   
Social Share: