Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4829/τ.Β'/02.11.2020) με θέμα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”, ενημερώνουμε τόσο τους φοιτητές όσο και τα μέλη ΔΕΠ, ότι η εξυπηρέτηση δια ζώσης από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Πανεπιστημιούπολης Σερρών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Στοιχεία επικοινωνίας:

  • Τηλέφωνα: 23210-49373 και 23210-49374
  • Email:
Social Share: