Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ με αριθ. πρωτ 77081/15-2-2023, τα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται από 01.01.2023. Tα νέα όρια των ημερησίων μισθών και τεκμαρτά ημερομίσθια (Τ.Η.) των ασφαλιστικών κλάσεων του e – Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και η κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις, για το έτος 2023 παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα: Στην περίπτωση της πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ, όσον αφορά το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνει τον εργοδότη κάθε μήνα, διαμορφώνεται στα 10,90€ (43,58€_12 η ασφαλιστική κλάση επί (x) 25=1089,50€ επί (x) 1%=10,90€) από 10,11€.

asfalistikes klaseis

 

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
Εγκύκλιος 13 e-ΕΦΚΑ, αριθμ. πρωτ. 77081/15-2-2023 287 KB