Οι φοιτητές, οι οποίοι συνέχισαν την πρακτική τους άσκηση κατά την διάρκεια της αναστολής με την μέθοδο της εξ αποστάσεως και θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση (χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 1η πρόσκληση) μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, υποχρεούνται να αποστείλουν όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία λήξης της πρακτικής τους (σφραγίδα ταχυδρομείου). Εκπρόθεσμη κατάθεση τους, θα δημιουργήσει καθυστερήσεις πληρωμών.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την εξάπλωση του COVID-19, η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης γίνεται αποκλειστικά με ταχυδρομική αποστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ
(ΚΤΗΡΙΟ ΠΟΛ/ΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ)
ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΚ 62124, ΣΕΡΡΕΣ

Δικαιολογητικά - Έντυπα Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης:

  • Καρτέλα Ενσήμων (την εκτυπώνετε από το e-ΕΦΚΑ). Σε περίπτωση που λείπουν ημέρες ασφάλισης από την Καρτέλα Ενσήμων, προσκομίζετε βεβαίωση ενσήμων εργοδότη για τις ημέρες αυτές.
  • Έντυπο Ε3.5 του Εργάνη για την λήξη της πρακτικής άσκησης από τον φορέα απασχόλησης (σφραγίδα και υπογραφή)
  • Αποδεικτικά ηλεκτρονικών παραστατικών πληρωμής από τον φορέα απασχόλησης.
  • Βιβλιάριο πρακτικής άσκησης (συμπληρωμένο κατάλληλα, με σφραγίδες και υπογραφές από τον εργοδότη όπου χρειάζεται).
  • Έντυπα Ολοκλήρωσης (θα τα βρείτε εδώ)

Τα παρακάτω έντυπα ολοκλήρωσης συμπληρώνονται από τον/την φοιτητή/τρια:

Τα παρακάτω έντυπα ολοκλήρωσης συμπληρώνονται από τον Φορέα:

 

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 386 KB
   
Social Share: