Στη σελίδα αυτή περιέχεται πληροφορία σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης και συνολικής βαθμολογίας των φοιτητών/τριων ανά Πρόγραμμα Σπουδών. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τα οριστικά αποτελέσματα μετά την πάροδο της καταληκτικής ημερομηνίας ενστάσεων και την εξέταση τυχόν ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων.

 

Πρόγραμμα ΣπουδώνΠροσωρινά ΑποτελέσματαΗμερομηνια
Ανάρτησης
Καταληκτική Ημερομηνια Ενστάσεων
Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης Μεταφόρτωση 21/3/2022 29/3/2022
Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταφόρτωση 22/3/2022 30/3/2022
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Μεταφόρτωση 15/3/2022 22/3/2022
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων Μεταφόρτωση 17/3/2022 24/3/2022
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μεταφόρτωση  17/3/2022 24/3/2022
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Μεταφόρτωση 1/4/2022 8/4/2022
Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Μεταφόρτωση  17/3/2022  24/3/2022
Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Μεταφόρτωση 23/3/2022 31/3/2022
Social Share: