Στη σελίδα αυτή περιέχεται πληροφορία σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης και συνολικής βαθμολογίας των φοιτητών/τριων ανά Πρόγραμμα Σπουδών. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τα οριστικά αποτελέσματα μετά την πάροδο της καταληκτικής ημερομηνίας ενστάσεων και την εξέταση τυχόν ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων.

 

Πρόγραμμα ΣπουδώνΠροσωρινά ΑποτελέσματαΗμερομηνια ΑνάρτησηςΚαταληκτική Ημερομηνια Ενστάσεων
Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταφόρτωση  27/10/2022 1/11/2022
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Μεταφόρτωση  25/10/2022  30/10/2022
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων Μεταφόρτωση  3/11/2022 8/11/2022
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μεταφόρτωση  25/10/2022  30/10/2022
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Μεταφόρτωση  31/10/2022  5/11/2022
Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Μεταφόρτωση  25/10/2022  30/10/2022
Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Μεταφόρτωση  1/11/2022  6/11/2022
Social Share: