Στη σελίδα αυτή περιέχεται πληροφορία σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης και συνολικής βαθμολογίας των φοιτητών/τριων ανά Πρόγραμμα Σπουδών. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τα οριστικά αποτελέσματα μετά την πάροδο της καταληκτικής ημερομηνίας ενστάσεων και την εξέταση τυχόν ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων.

 

Πρόγραμμα ΣπουδώνΠροσωρινά ΑποτελέσματαΗμερομηνια ΑνάρτησηςΚαταληκτική Ημερομηνια Ενστάσεων
Διοίκησης Επιχειρήσεων - - -
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Μεταφόρτωση 20/12/2022 27/12/2022
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων - - -
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - - -
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ - - -
Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Μεταφόρτωση  15/12/2022  20/12/2022
Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ - - -
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης - - -
Social Share: