Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ' αρ. 116/13/9.3.2017 απόφαση της συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις φοιτητών για Πρακτική Άσκηση ως την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, καθώς δεν καλύφθηκαν οι παρακάτω θέσεις σύμφωνα με την ανακοίνωση στις 17-2-2017. Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Α/ΑΤΜΗΜΑΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣΠΛΗΘΟΣ ΘΕΣΕΩΝΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
1 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Τμήμα Π/Υ Δαπανών &
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
1 101
2 Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Κέντρο Δικτύου 1 104
4 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Εργαστήριο Αποθηκών 1 106
    ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ:3

Οδηγίες κατάθεσης αίτησης

 1. Οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την αίτηση υποχρεωτικά:
  • Βεβαίωση ότι έχουν δικαίωμα Πρακτικής Άσκησης (από την Γραμματεία του Τμήματος)
  • Αναλυτική Βαθμολογία
  • Βεβαίωση ΑμεΑ αν κάποιος φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία αυτή
 2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με τα ακόλουθα κριτήρια:
  • ΑμεΑ
  • Εξάμηνο Σπουδών (μικρότερο)
  • Αναλυτική Βαθμολογία


Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ 400 KB
   
Social Share: