Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη η πρόσβαση για την συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εξόδου καθώς και των ερωτηματολογίων αξιολόγησης του Γραφείου Πρακτικής άσκησης από τον φοιτητή/τρια και από τον φορέα απασχόλησης.

Υπενθυμίζουμε ότι η συμπλήρωση τους είναι υποχρεωτική από τους ωφελούμενους του Προγράμματος. Η προθεσμία υποβολής τους είναι έως και 10 ημέρες από την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, δηλαδή έως και την Παρασκευή 11 Μαΐου.

Βοήθεια παρέχεται από την τεχνική υποστήριξη στο τηλέφωνο 23210-49374 ή με email στην διεύθυνση

 

Απογραφικό Δελτίο Εξόδου Συμμετέχοντα
Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή
   
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης (συμπληρώνεται από τους φοιτητές)
Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή
   
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης (συμπληρώνεται από τους Φορείς Απασχόλησης)
Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή
Σημείωση: Ο φοιτητής θα πρέπει να ενημερώσει τον επόπτη - εκπαιδευτή του για την υποχρέωση υποβολής του ερωτηματολογίου
   
Social Share: