Ενημερώνουμε όλους τους φοιτητές που θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση εκτός νομού Σερρών, οι υπογεγραμμένες Ειδικές Συμβάσεις Πρακτικής Άσκησης θα αποσταλούν απευθείας στους φορείς απασχόλησης.

Οι φοιτητές που θα εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση εντός του νομού Σερρών, θα λάβουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ειδοποίηση να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής για να παραλάβουν την Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης.

Το απογραφικό δελτίου εισόδου θα ανοίξει από 1-11-2018 ημέρα Πέμπτη.

Social Share: