Μετά την πρόσκληση στις 5/9/2019 για τη συμμετοχή φοιτητών/τριων στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS 5030830 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος - Πανεπιστημιούπολη Σερρών που παρακολουθούν Προγράμματα Σπουδών του πρών ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ότι δίνεται παράταση στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Η Γραμματεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται αιτήσεις για την συμμετοχή στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα έως και την Παρασκευή 4/10/2019 και ώρα 14:00.

Αιτήσεις, μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές.

Ως ημερομηνία έναρξης Πρακτικής Άσκησης ορίζεται η 1/11/2019.

Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων ξεπεράσει τις εγκεκριμένες θέσεις ανά Τμήμα, για την επιλογή θα υπάρξουν κριτήρια αξιολόγησης.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες θέσεις ανά Τμήμα, εντός της προθεσμίας, οι εναπομένουσες κενές θέσεις θα καλυφθούν από τα άλλα Τμήματα αναλογικά.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής, οι δυνητικά δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός 5 ημερολογιακών ημερών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση των δικαιολογητικών αλλά και τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στην ανακοίνωση με ημερομηνία 5/9/2019.

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 246 KB
   
Social Share: