Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του ΦΕΚ 2003/τ.Β'/28-03-2023 «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», αυξάνεται το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο εργατοτεχνίτη, από 31,85€ σε 34,84€ και για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα επτακόσια ογδόντα ευρώ (780,00€).

Ως εκ τούτου, η συνολική καταβλητέα αποζημίωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών ΑΕΙ διαμορφώνεται από 637€ σε 696,80€ (34,84€ Χ 25 ημέρες Χ 0,8= 696,80€) αρχής γενομένης από 01.04.2023. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το ποσό που βαρύνει τον εργοδότη λόγω συμμετοχής του φοιτητή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ανέρχεται στα 416,80€ από 357€. Επισημαίνεται ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού αφορά αποκλειστικά τους Φορείς Απασχόλησης του Ιδιωτικού Τομέα.

 

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
ΦΕΚ 2003/τ.Β'/28-03-2023 170 KB
   
Social Share: